Има и такова ДДС в Европа | РААБЕ Експерт

Има и такова ДДС в Европа

Има и такова ДДС в Европа
05
2016

В кои държави съществуват ставки по ДДС по-малки от 5 %?

Да, наистина! В Европа има такова чудо – ДДС под 5 %. В това можете да се уверите след бърз преглед на таблицата по-долу. Данните са с източник Европейската комисия и са актуални към 01.01.2016 г.

Дори тази таблица да не претендира за изчерпателност, ние, в РААБЕ България си мечтаем поне за 4 % ДДС на книги – така, както правят в Испания или Италия.

Стоки и услуги BE BG CZ DK DE EE EL ES FR

HR

IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
Хранителни продукти               4     4.8   4         3                        
Напитки: Минерална вода/лимонада                                 3                        
Дрехи и обувки за деца                                 3                        
Фармацевтични продукти               4 2.1               3                        
Книги               4         4         3                        
Книги на други физически средства за подкрепа               4         4         3                        
Вестници               4 2.1       4         3                        
Периодични издания               4 2.1       4         3                        
Телевизионни лицензни такси                 2.1       4                                
Хотели                                 3                        

Ресторанти

                                3                        
Достъп до услуги в сферата на културата, спектакли (кино, театър, спорт)                 2.1               3                        
Използване на спортни съоръжения                                 3                        
Обработка на отпадъци и отпадни води                                 3                        
Сметосъбиране на битови отпадъци                                 3                        
Превоз на пътници                                 3                        

Дори тази таблица да не претендира за изчерпателност, ние, в РААБЕ България си мечтаем поне за 4 % ДДС на книги – така, както правят в Испания или Италия.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top