Избор на дисциплинарно наказание | РААБЕ Експерт

Избор на дисциплинарно наказание

Избор на дисциплинарно наказание
11
2014

Критерии за избор на дисциплинарно наказание

По силата на КТ дисциплинарните наказания са три:

  • забележка;
  • предупреждение за уволнение;
  • уволнение.

Критерии за избор на дисциплинарно наказание:

  • Тежестта на нарушението е основният критерий при определяне на наказанието. Тя зависи от:
    • вида и значимостта на трудовото задължение, което работникът или служителят не е изпълнил. Нарушаването на някое от основните трудови задължения, свързани с работата, е по-тежко в сравнение с нарушаване на останалите трудови задължения;
    • степента на неизпълнение на трудовото задължение. Пълното неизпълнение е по-тежко в сравнение с частичното.
  • Вторият основен критерий за избор на дисциплинарно наказание са обстоятелствата, при които е извършено нарушението.

Такива са: отношенията в предприятието, в структурата, в която е извършено нарушението или между извършителя и колегите, особености на времето, климата и мястото на нарушението, емоционалното и психическото състояние на извършителя, наличието на проблеми в семейството му и т.н.

  • Третият критерий е поведението на работника или служителя.

Обстоятелства, които Ви разкриват този критерий са досегашните дисциплинарни провинения на извършителя, техният брой и тежест, поведението му след нарушението, дали е помогнал при отстраняване на последиците, дали е показал, че съзнава и съжалява за извършеното и т. н.

Внимание! Изборът на наказанието е резултат от комплексната оценка на извършеното нарушение, след като приложите и трите посочени критерия.

Забрана: За едно и също нарушение на трудовата дисциплина не можете да налагате два пъти дисциплинарно наказание.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Абонамент: От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели

Абонамент: От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели

Абонамент:
при плащане след 15.11.2019 г. 138,00 лв. с ДДСПрочети още

Цена:138,00 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top