Изготвен е проект на Стратегията за децентрализация до 2025 г. | РААБЕ Експерт

Изготвен е проект на Стратегията за децентрализация до 2025 г.

Изготвен е проект на Стратегията за децентрализация до 2025 г.
03
2016

Утре приключва общественото й обсъждане

Проектите на Стратегията за децентрализация 2016 – 2025 г. и на програмата за изпълнението й в периода 2016 – 2019 г. вече са известни. Те бяха публикувани в портала за обществено обсъждане в началото на месеца. Мнения по тях могат да бъдат давани до утре – 25 март.

Според новия проект в края на 2025 г. властите на общинско, областно и регионално ниво трябва да разполагат с достатъчно собствени ресурси, с които да могат да предоставят широк кръг от публични услуги и да разполагат със значителни правомощия. Първата стратегическа цел на стратегията предвижда прехвърляне на правомощия и функции от централната към местната власт. Втората цел е насочена към оптимално разпределение на ресурсите между централното и местното ниво на властта. Третата стратегическа цел е свързана с повишаване на гражданския контрол, а четвъртата с увеличено влияние на регионалните институции и провеждане на координирана политика.

Според програмата до 2019 г. ще бъдат необходими 2 941 хил. лв.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top