Как да прекратите трудовия договор, когато трудоустроено лице откаже да заеме предложената му подходяща работа? | РААБЕ Експерт

Как да прекратите трудовия договор, когато трудоустроено лице откаже да заеме предложената му подходяща работа?

Как да прекратите трудовия договор, когато трудоустроено лице откаже да заеме предложената му подходяща работа?
04
2015

Какви документи са необходими за законосъобразното прекратяване на трудовия договор?

Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване.

За да пристъпите към прекратяване на правоотношението на това основание е необходимо:

  • Да има решение на ТЕЛК, с което е извършено трудоустрояване. В решението на ТЕЛК се съдържа здравно предписание какви са подходящите длъжности, които трудоустроеното лице може да заема.
  • В случай, че при работодателя има подходяща вакантна длъжност, той е длъжен да я предложи на съответния работник или служител. Предложението се отправя писмено и се връчва на работника или служителя срещу подпис, който удостоверява факта и датата на получаването му.
  • Работникът или служителят може да не приеме предложението – като изрично откаже или не отговори в поставения от работодателя срок.

Работодателят няма право да задържа работника на старата длъжност, която е противопоказна на указанията за трудоустрояване! Той е длъжен незабавно след отказа на работника или служителя (изричен или мълчалив), да го уволни без предизвестие на основание чл. 330, ал. 2, т. 5 от КТ.

Документите, които трябва да изготвите са:

  • предложение до трудоустроен работник или служител за заемане на подходяща работа – чл. 330, ал. 2, т. 5 от КТ.
  • Примерен образец на заповед за прекратяване на трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване – чл. 330, ал. 2, т. 5 от КТ.

Готови образци на посочените документи ще намерите в практическия наръчник „От назначаването но уволнението - трудово право за работодатели“.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top