кодекс на труда | РААБЕ Експерт

кодекс на труда

Издаване на трудова книжка - казус

Въпрос: 

При нас на работа ще постъпи лице, военен пенсионер, няма трудова книжка. Лицето ще бъде назначено на трудов договор във фирмата като пазач.

Длъжни ли сме на му издадем трудова книжка? Това, че лицето е пенсионер, освобождава ли ни от това задължение?

Ако лицето бъде освободено в бъдеще и започне работа в друга фирма на същата длъжност, как ще удостовери, че вече е работило на такава длъжност, за да му се начислява допълнително възнаграждение за ТС и ПО? Какъв...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Кога е налице командироване в рамките на предоставяне на услуги?

Кога е налице командироване в рамките на предоставяне на услуги?
03
2017

Новите условия на чл. 121а от КТ

Необходими условия за командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги са налице в няколко хипотези :

1. Първа хипотеза на командироване е налице, когато български работодател, който командирова...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
01
2017

Новите правила важат за държава-членка на ЕС, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария

Така на практика българското законодателство урежда правилата за командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в държавите-членки на Европейския съюз, произтичащи от двете европейски Директиви относно...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Трудовите досиета на служителите – съдържание и форма

Трудовите досиета на служителите – съдържание и форма
01
2017

Задължение на работодателя за водене и съхраняване на трудово досие на служителя

Всяко предприятие и организация създава и води трудови досиета на своите работници и служители, въпреки че доскоро липсваше изрична правна регламентация за тази дейност. С текстовете на чл. 128б от Кодекса на труда (ДВ, бр. 54....

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Очаквани промени с КТ

Очаквани промени с КТ
12
2016

Какво ще се промени освен отработването

Депутатите приеха на първо четене промените в КТ. С какво трябва да се съобразите:

  • Отработването е на път да отиде в историята. Според новите текстове, когато официални празници се падат събота и/или неделя, то
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Важни промени за 2016 г.

Важни промени за 2016 г.
12
2015

Бърз преглед на измененията в приложимата нормативна уредба за 2016 г.

Декември е, и….заваляха промени – данъчни и счетоводни. За радост на счетоводители, финансови мениджъри, одитори, консултанти и адвокати.

Успяхте ли да проследите всички държавни вестници и какво в крайна сметка действително се променя?...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Нарушения на Кодекса на труда

Нарушения на Кодекса на труда
10
2015

Как да избегнете санкциите и да нямате нарушения?

Нарушенията на Кодекса на труда намаляват с 15% до 84 хил., докато нарушенията, свързани с условията на труд, остават приблизително на миналогодишното ниво - 85 хил.

Инспекторите на Инспекцията по труда са установили 1842-ма души, работещи...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Служител в администрацията иска да отложи ползването на платения годишен отпуск

Служител в администрацията иска да отложи ползването на платения годишен отпуск
09
2015

Двете страни на правоотношението могат да отложат ползването на отпуска

Всеки служител в администрацията може да поиска отлагане ползването на платения годишен отпуск. АМИ СЕГА? Вече няма нужда де се измъчвате от този въпрос.

Платеният годишен отпуск се отлага за следващата календарна...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Отлагане на ползването на платения годишен отпуск

Отлагане на ползването на платения годишен отпуск
09
2015

Двете страни на правоотношението могат да отложат ползването на отпуска

Отлагане ползването на платен годишен отпуск от работника/ служителя

Платеният годишен отпуск се отлага за следващата календарна година от работника или служителя в две хипотези:

  • Когато ползва друг вид отпуск
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Осигуряване на лица на изборни длъжности

Осигуряване на лица на изборни длъжности
08
2015

На коя дата се прекратява осигуряването на общинските съветници, кметове и кметски наместници

Правоотношенията с лицата на изборни длъжности възникват и се прекратяват на основание специални закони. Това определя и спецификата за осигуряване на лица, които са кметове, председатели на общински съвети, общински съветници...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to кодекс на труда
Go to top