Колко на брой области и общини са нужни на България? | РААБЕ Експерт

Колко на брой области и общини са нужни на България?

Колко на брой области и общини са нужни на България?
07
2016

Какъв е минимумът население, за да има достъпно административно обслужване

Очаква се броят на общините и областите в България ще бъде преразгледан до 2020 г. така че да отговаря на изискванията на нови европейски регламенти.

Сега страната е разделена на 265 общини, 28 области и 6 района за планиране.

Преразглеждане на броя на областите ще е необходимо за подготовката на следващия програмен период от гледна точка на концепцията "Европа на регионите", Брекзит и новия подход за еврофондовете.

Прегледът на новите регламенти показва, че два района за планиране и осем области не отговарят на минималните евростандарти за брой население, за да получават финансиране през следващия програмен период, който започва през 2020 г. За да не отпаднат от еврофинансиране, държавата ще трябва да ги прегрупира и окрупни, но няма да се закриват общини.

Определения минимум за 800 хил. души население засяга Северозападният район на планиране, а Северният централен е на границата с 810 хил. души. Сред областите, които не отговарят на изискването за поне 150 хил. души население, за да получават евросубсидии са Враца, Ловеч, Монтана, Кюстендил, Перник, Разград, Силистра и Смолян.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Туристически и транспортни услуги и тяхното третиране по ЗДДС

  • Какви са общите правила и изключенията!
  • Къде е мястото на изпълнение!
  • Условия за прилагане на намалена ставка!
  • Прочети още
Цена:24,32 лв


Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top