КТ | РААБЕ Експерт

КТ

Отлагане на ползването на платения годишен отпуск

Отлагане на ползването на платения годишен отпуск
09
2015

Двете страни на правоотношението могат да отложат ползването на отпуска

Отлагане ползването на платен годишен отпуск от работника/ служителя

Платеният годишен отпуск се отлага за следващата календарна година от работника или служителя в две хипотези:

  • Когато ползва друг вид отпуск
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Възможно ли е да се продължи трудовият договор на назначен по заместване служител

Възможно ли е да се продължи трудовият договор на назначен по заместване служител
Въпрос: 

Преди 2 години назначихме служител по заместване, сега предстои завръщане на титуляря. Но междувременно друга служителка излезе по майчинство, която искаме да бъде замествана от назначената по чл. 68, ал. 1, т. 3.

Възможно ли е да се продължи трудовият договор на назначената служителка по заместване, като се смени титуляря и как да се оформи това?

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Отговорност на работодателя, свързана с трудовото досие

Отговорност на работодателя, свързана с трудовото досие
07
2015

Работодателя и виновното длъжностно лице носят солидарна отговорност при неизпълнение на задълженията, свързани с трудовото досие

Създаването и воденето на трудовото досие на работника или служителя, както и неговото надлежно съхраняване е задължение на работодателя. На практика комплектоването, актуализирането и цялата непосредствена работа с личното трудово досие се...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Какво включват промените в КТ?

Какво включват промените в КТ?
07
2015

Промените обхващат не само трудовия договор за един ден

Какво да очакваме от промените в Кодекса на труда:

  • въвежда се задължително водене на трудови досиета;
  • промени в работно време с променливи граници;
  • уеднаквяване на продължителността на платен отпуск за гледане на
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Какво предвиждат новите промени в КТ

Какво предвиждат новите промени в КТ
06
2015

Кога да очакваме промените?

Промените в КТ вече са на второ четене в парламента. Надяваме се депутатите да успеят да ги гласуват преди лятната ваканция, защото в тях освен договора за 1 ден за сезонните работници са предвидени и много други промени:

  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Еднодневен трудов договор

Еднодневен трудов договор
06
2015

Как ще се осигуряват работещите по договор със срок 1 ден?

Предвидените промени в КТ дават възможност на регистриран земеделски стопанин да сключва еднодневен трудов договор с работник. Този вид договор ще може да се сключва в основна икономическа дейност „Растениевъдство” само за

...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Платен отпуск по половин ден

Платен отпуск по половин ден
Въпрос: 

Служителка се върна от майчинство преди навършване 2 годишна възраст на детето. Същата желае да ползва платения си отпуск по следния график (цитат от молбата и за отпуск): „Моля да ми бъде разрешено да ползвам 4 дни платен отпуск, който ще ползвам по половин ден за дните 2, 3, 9, 10, 16, 17, 22, 23.12.2014 г. и два дни платен отпуск, които ще ползвам цял ден в дните 5, 4. 12. 2014 г.“

Може ли лицето да ползва по такъв начин отпуска си и има ли правна форма, под която същият да бъде...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Право на безплатна предпазна храна

Право на безплатна предпазна храна
11
2014

Задължения на работодателите в предприятия със специфичен характер и организация на труда

Всеки работодател, който управлява и представлява предприятие със специфичен характер и организация на труда, е длъжен да направи оценка на риска на работните места, да проведе консултации с представителите на работниците и служителите, да...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Избор на дисциплинарно наказание

Избор на дисциплинарно наказание
11
2014

Критерии за избор на дисциплинарно наказание

По силата на КТ дисциплинарните наказания са три:

  • забележка;
  • предупреждение за уволнение;
  • уволнение.

Критерии за...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Работа от разстояние

Работа от разстояние
09
2014

Все повече работодатели позволяват на служителите си да работят извън офиса

Според изследването, проведено в началото на тази година с няколкостотин фирми от различни сектори на световната икономика, близо 86% от изследваните организации имат стратегия за подкрепа на дистанционна работа, а останалите 14% ще развият този...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to КТ
Go to top