Министерски съвет | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Министерски съвет

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
01
2017

Новите правила важат за държава-членка на ЕС, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария

Така на практика българското законодателство урежда правилата за командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в държавите-членки на Европейския съюз, произтичащи от двете европейски Директиви относно...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Трудовите досиета на служителите – съдържание и форма

Трудовите досиета на служителите – съдържание и форма
01
2017

Задължение на работодателя за водене и съхраняване на трудово досие на служителя

Всяко предприятие и организация създава и води трудови досиета на своите работници и служители, въпреки че доскоро липсваше изрична правна регламентация за тази дейност. С текстовете на чл. 128б от Кодекса на труда (ДВ, бр. 54....

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Промени в Кодекса за социално осигуряване

Промени в Кодекса за социално осигуряване
10
2016

Министерският съвет одобри изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване

Министерският съвет одобри изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, с които се доразвива регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване.

Промените са с цел подобряване на корпоративното управление на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Промените в Закона за защита при бедствия

Промените в Закона за защита при бедствия
08
2016

Риска от бедствия като приоритет на национално, регионално и местно ниво

Промените в Закона за защита при бедствия бяха обнародвани в ДВ, бр. 51 от 5.07.02016 г. С промените се цели осигуряване на силно институционално начало на управлението на риска от бедствия като приоритет на национално, регионално и...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

ОПДУ предоставя 9 млн. лв.

ОПДУ предоставя 9 млн. лв.
08
2015

Четири бенефициента могат да кандидатстват

И оперативна програма „Добро управление“ даде старт на първата процедура в изпълнение на Индикативната годишна работна програма за настоящата година. Процедурата е насочена към структуриране на данни и аналитични дейности,...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Мръсен въздух = 5000 лв. санкция за кмет на община

Мръсен въздух = 5000 лв. санкция за кмет на община
06
2015

Промените са част от Закона за чистота на атмосферния въздух

Министерски съвет предложи промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, които са свързани с общинските програми за намаляване на нивата на замърсителите в районите с нарушено качество на въздуха.

Той създава...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

ОП „Добро управление“ със зелена светлина

ОП „Добро управление“ със зелена светлина
12
2014

Бюджетът на програмата е над 657 млн. лв.

Проектът на Оперативна програма „Добро управление“ беше приет от Министерски съвет миналата седмица. Преди обаче да може да тръгне програмата, тя трябва да бъде окончателно одобрена от Европейската комисия. Подобно одобрение вече...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Създават нов съвет за финансови корекции по обществени поръчки и проекти

Създават нов съвет за финансови корекции по обществени поръчки и проекти
12
2014

Звеното ще е под крилото на Министерски съвет

Специален нов методически съвет по финансови корекции беше създаден към Министерски съвет. Основна цел на новото звено е да подпомага правителство при определянето и извършването на финансови корекции, наложени поради...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Отпускат още средства на общините

Отпускат още средства на общините
11
2014

Парите са основно за пътни на правоимащите болни

Министерски съвет одобри допълнителни трансфери в размер на почти 41 хил. лв. към бюджетите на общините. Средствата са предназначени основно за пътни на правоимащите болни. Сумата по това перо е 31 277 хил. лв.

Те са...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Над 21 хил. лв. за командировки през второто тримесечие на годината

Над 21 хил. лв. за командировки през второто тримесечие на годината
08
2014

Разходът беше утвърден от Министерски съвет

Малко над 21 400 лв. са били похарчени за командировки на министри, заместник-министри, областни управители и органи към Министерски съвет през второто тримесечие на текущата година. Най-голям е разходът на министрите и...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to Министерски съвет
Go to top