Място на стопанска дейност и определена база | РААБЕ Експерт

Място на стопанска дейност и определена база

Място на стопанска дейност и определена база
09
2013

В по-новите СИДДО се среща първото понятие

За определянето на това кои доходи на чуждестранни лица са с източник България – важно място заемат понятията „място на стопанска дейност“ и „определена база“. В коментара на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие към модела на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане понятието „определена база“ изчезва след 2000 г. и затова по-новите спогодби говорят само за първото понятие.

В нашите данъчни закони обаче можете да откриете и двете понятия, като едното се отнася по-скоро за фирмите, а другото за физическите лица – например в ЗКПО – „място на стопанска дейност“ – пример чл. 12, ал. 1, а в ЗДДФЛ се среща понятието „определена база“ – чл. 8, ал. 1.

Концепцията за място на стопанска дейност е разписана в Модела на СИДДО на ОИСР от 2000 г. в чл. 5 и чл. 14. Според дефиницията то представлява „определено място, от което чуждестранното лице извършва цялостно или частично стопанската си дейност.“. Основно място в него заемат три елемента – наличие на определено място на дейност, фиксирано място и дейност от стопански характер, която се осъществява от това място. Едва при наличието на тези три елемента и съответно ако това наличие е за определен период от време, може да се говори за място на стопанска дейност. Съществуват и две специфични хипотези, при които правилата за определяне за това дали има наличие или не на място на стопанска дейност са различни. Тези две хипотези се отнасят до строителен или монтажен обект и зависим представител.

Можете да научите повече за двете понятия, доходите с източник България и прилагането на СИДДО на нашия семинар по темата на 27 септември.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top