Национална стратегия за хора с увреждания | РААБЕ Експерт

Национална стратегия за хора с увреждания

Национална стратегия за хора с увреждания
07
2016

Дългосрочната стратегия е факт

Правителството прие Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г. Целта е да се осигурят равни възможности за пълноценно участие в икономическия, социалния и културния живот на обществото на хората с увреждания.

Сред заложените приоритети в стратегическия документ са:

  • осигуряването на достъп до среда за живеене;
  • достъпни транспорт и транспортни услуги;
  • повече информираност и възможности за комуникации;
  • равен достъп до включващо образование на всички равнища и възможности за учене през целия живот.

Приоритет в документа са също осигуряването на ефективен достъп до качествени здравни услуги, условия за заетост на хората с увреждания и адекватна подкрепа за живот в общността. Заложен приоритет е и осигуряването на достъп до спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот.

Документът предвижда изработване на двугодишен и тригодишен план за действие, който да съдържа конкретни мерки, индикатори за тяхното изпълнение, отговорни органи и източници на необходимите финансови ресурси. Мониторингът и оценката на процеса на изпълнение ще се извършва от Министерството на труда и социалната политика. С тази Стратегия България ще осигури условия и възможности за постепенно постигане на целите и принципите на Конвенцията за правата на хората с увреждания.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Здравословни и безопасни условия на труд

Здравословни и безопасни условия на труд

Практика, процедури и образци на документи

106 приложения с бланки за здраве и безопасност - от обучението и инструктажите, през оценката на риска до проверката и инспектирането.Прочети още

Цена:48,00 лв


Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top