Наддоговарят програмите с до 10% | РААБЕ Експерт

Наддоговарят програмите с до 10%

Наддоговарят програмите с до 10%
08
2013

Решението беше взето в средата на август

Оперативните програми „Регионално развитие“, „Техническа помощ“, „Развитие на човешките ресурси“, „Административен капацитет“ и „Конкурентоспособност“ ще могат да сключват договори с бенефициенти със стойности до 10% по-високи от определения бюджет по съответната програма. Решението беше одобрено от правителството на заседание в средата на август.

Допълнителните средства всъщност са неусвоеният бюджет по програмите и спестените такива в следствие на намаленията на договорените средства в процеса на изпълнение на поетите ангажименти от крайните бенефициенти. Причина за решението е рискът от загуба на средства от Кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз. Благодарение на него не само ще се повиши усвояемостта, но и ще се осигури навременно плащане по договорите.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top