Нарушенията в ЗОП са най-честата причина за финансови корекции наложени на общините | РААБЕ Експерт

Нарушенията в ЗОП са най-честата причина за финансови корекции наложени на общините

Нарушенията в ЗОП са най-честата причина за финансови корекции наложени на общините
06
2016

Установените нарушения по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. са за 33 млн. лв.

Близо 33 000 000 лв. са наложените финансови корекции на общини по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Това става ясно от писмения отговор на земеделския министър Десислава Танева на депутатско питане.

Средният процент на финансовите корекции възлиза на около 15%. По принцип подобни санкции се налагат заради злоупотреби и нарушения при процедурите по обществени поръчки. В конкретния случай става въпрос за санкции, които българските власти са наложили.

Новият ЗОП – 2016 г. дава възможност на общините за разпределяне на отговорностите чрез създаване на „Централизиран орган за покупки“. Отговорността във връзка с организирането и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки се разпределя между централния орган за покупки и възложителите въз основа на принципа, че всеки носи отговорност за актовете, които издава, и действията, които извършва.

В случаите, когато възложилите получават доставки или услуги от централен орган за покупки се приема, че възложителите са спазили разпоредбите на закона, съгласно чл. 95, ал. 5 от ЗОП. Следователно, отговорността за законосъобразното провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка за придобиване на стоки или услуги се носи от централния орган за покупки. Също така, централният орган за покупки носи отговорност за законосъобразността на процедурата за сключване на рамковото споразумение и т.н.

Възложителите отговарят за законосъобразността на извършваните от тях действия, свързани с избор на изпълнител и възлагане на конкретните договори за обществени поръчки при използване на динамични системи за покупка, управлявана от централния орган за покупки, или на сключеното от него рамково споразумение.

Тези органи се създават с решение на съответните общински съвети по предложение на кметовете на общини. Националното сдружение на общините в Република България може да изпълнява функциите на централен орган за покупки за възлагане на поръчки за нуждите на общините с решение на общото събрание, на основание чл. 96, ал. 3 от ЗОП.

Общинският съвет, по предложение на кмета, може да вземе решение за придобиване на доставки и/или услуги от централен орган за покупки за нуждите на общини по споразумение с този орган.

Пълен коментар по новия Закон за обществените поръчки, в слиза от 15.04.2016 г. ще намерите в „Процедури по обществени поръчки – коментар + нормативна уредба на СД“.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Процедури по обществени поръчки

Процедури по обществени поръчки

Новият Закон за обществените поръчки и пълен коментар по неговото прилагане!

Експертен коментар по правилата и праговете, процедурите за възлагане, контрола и обжалването.Прочети още

Цена:48,00 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top