неработоспособност | РААБЕ Експерт

неработоспособност

Изплащате ли обезщетение за първите 3 дни от неработоспособността при липса на 6-месечен осигурителен стаж?

Изплащате ли обезщетение за първите 3 дни от неработоспособността при липса на 6-месечен осигурителен стаж?
07
2016

НОИ и МТСП разясняват как се подават данните в становище: 1029-40-1563

Съгласно чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Указание дава яснота относно определяне правото и начина на изчисляване на обезщетения на база стаж в България и чужбина

Указание дава яснота относно определяне правото и начина на изчисляване на обезщетения на база стаж в България и чужбина
06
2014

РД 06-7 от 03 юни 2014 г.

Настоящото указание е издадено въз основа на зачестили запитвания от заинтересовани лица и на база съдебна практика за начина на изчисляване на обезщетенията за временна неработоспособност, майчинство и безработица по българското...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Subscribe to неработоспособност
Go to top