Нов срок за издаване на УП от работодателя | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Нов срок за издаване на УП от работодателя

рок за издаване на УП от работодателя
01
2017

От кога са в сила новите срокове?

Разпоредбата на чл. 5, ал. 7 от КСО придобива следната редакция: „Осигурителят е длъжен в 14-дневен срок да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, по искане на:

  1. осигуреното лице или негов представител – за периоди преди 1 януари 2000 г.;
  2. длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1.“

Промяната на разпоредбата регламентира единствено задължение за осигурителите да издават удостоверителни документи за осигурителен стаж и осигурителен доход по искане на осигуреното лице само за периоди преди 2000 г. В случай, че лице декларира пред пенсионния орган наличие на придобит осигурителен стаж и осигурителен доход, за който няма данни в РЕГИСТЪРА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА за периоди след 2000 г., следва да се приложи процедурата на чл. 5, ал. 7, т. 2 КСО.

На основание § 12, т. 3 от ПЗР на ЗБДОО за 2017 г., разпоредбата влиза в сила от 01.01.2018 г.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top