Нови предложения към МФ за Наредба № Н-18 от 2006 г. | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Нови предложения към МФ за Наредба № Н-18 от 2006 г.

06
2019

С интерес продължаваме да следим мненията, публикувани на страницата за обществени консултации и предложенията към Проекта за НИД на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

С изх. № 05-15-6/26.06.2019 г.на Председателя на УС на БСК Радосвет Радев са изпратени предложения към екипа на Министерство на финансите и към министър Владислав Горанов.

Българската стопанска камара подкрепя удължаването на срока до 30.09.2019 г. като смята, че подобно удължаване ще помогне на лицата, ползващи ЕСПФ да успеят да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Н-18.

БСК предлага в това си писмо за обсъждане и следните допълнения:

  1. Да отпадане на необходимостта от отпечатване на дневни финансови отчети на фискално устройство (ФУ) и тяхното съхраняване в книга. Предвиждането на възможност за автоматично генериране на дневен финансов отчет и задължението за предаване на информация от ФУ за регистрираните продажби на всеки 5-минутен интервал позволяват да се намали административната тежест върху бизнеса, без да се увредят интересите на фиска;
  2. Да има възможност за използване на втория комуникационен канал на ФУ за отдалечен достъп, пренос на информация от/към фискалните устройства. Това ще съкрати необходимото време за техническо обслужване и ще позволи дистанционно да се осъвременява софтуерът, без да е необходимо ФУ да напуска търговския обект;
  3. Да се увеличат възможностите за използване на фискални устройства, вградени в автомати на самообслужване (ФУВАС). Понастоящем използването на тези устройства е регламентирано единствено за регистриране и отчитане на продажби на стоки и услуги с развлекателен характер, като в този случай фискалният бон, регистриращ продажбата, се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ. За всички останали продажби на услуги, регистрирани чрез автомат на самообслужване, търговците са длъжни да издават фискална касова бележка на хартиен носител от фискален принтер, вграден в автомата за самообслужване. Предвид техническите затруднения за монтиране на фискален принтер в автоматите за самообслужване и незначителната стойност на продаваните услуги (автомивки на самообслужване, платено паркиране и др.) считаме, че подобна възможност ще доведе до намаляване на административната тежест и разширяване на използваните автоматизирани решения в сферата на услугите.
Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top