Нови препоръки към процеса на обществените поръчки | РААБЕ Експерт

Нови препоръки към процеса на обществените поръчки

Нови препоръки към процеса на обществените поръчки
12
2014

Констатираните пропуски са основно при предварителния и последващ контрол

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ публикува нова серия от препоръки към процеса на контролиране на обществените поръчки. Основната им цел е да улеснят възложителите и да намалят нарушенията.

Сред препоръките на Управляващия орган на ОПАК е, че възложителите не трябва да забравят да включват опцията за представяне на „еквивалент за доказване на минималните изисквания“ към изискванията си за минимални изисквания за подбор – като образование  и степени, сходни услуги и други. Освен това при обявяването на бъдещите си поръчки възложителите задължително трябва да дефинират и дали тя е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Възложителите са длъжни да обособят в отделна обособена позиция всяка стока или услуга, която е включена в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и съответно да обявят, че тази позиция е предназначена за горните видове предприятия и кооперации.

В тези два случая критериите за подбор не се прилагат към кандидати, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, като и за обединения, в които членове са само такива лица. Дори и само едно такова предприятие или кооперация да участват и неговата оферта да отговаря на изискванията, офертите на другите участници не се разглеждат и оценяват.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top