Новият ред за командироване | РААБЕ Експерт

Новият ред за командироване

Новият ред за командироване
02
2017

Промени в КТ за 2017 г.

Изпращате служител на длъжност експерт на учебното посещение е в Мюнхен, Германия с посещение и обмяна на опит със специализирани институции.

Коя нормативна уредба да приложите?

Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина или Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

Стигнахте ли до пътните, дневните, квартирни – кога ги дължите и кога не? Отговорът ще намерите на практическия семинар: Промени в КТ за 2017 г. на 17.03.2017 г. в София.

Промяната в нормативната уредба в командироването е направена с промяна в Кодекса на труда в ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г. и влиза в сила от началото на 2017 г.

Промяната води и до промени в чл. 6а от КСО. При командироване или изпращане на работници по чл. 121а от КТ – осигурителните вноски се дължат върху дължимите възнаграждения, но върху не по-малко от минималните ставки на заплащане на труда в приемащата държава и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top