обещетения | РААБЕ Експерт

обещетения

Изплащате ли обезщетение за първите 3 дни от неработоспособността при липса на 6-месечен осигурителен стаж?

Изплащате ли обезщетение за първите 3 дни от неработоспособността при липса на 6-месечен осигурителен стаж?
07
2016

НОИ и МТСП разясняват как се подават данните в становище: 1029-40-1563

Съгласно чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Може ли да се получава без наказания обезщетение за безработица и в същото време да се упражнява трудова дейност?

Може ли да се получава без наказания обезщетение за безработица и в същото време да се упражнява трудова дейност?
05
2015

Условия за наемане на такива лица

При какви условия може да се получава обезщетение:

  1. лицата да са наети на непълно работно време;
  2. да получават възнаграждение по-малко от определената за периода месечна работна заплата;
  3. получават 50 % от
  4. ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Как да прекратите трудово правоотношение без предизвестие?

Как да прекратите трудово правоотношение без предизвестие?
08
2013

Документи при прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение - чл. 331 от КТ

Прекратяването на трудовото правоотношение по чл. 331 от Кодекса на труда е свързано с насрещните волеизявления на работодателя от една страна и работника/служителя от друга, чрез които страните искат да прекратят съществуващото между тях...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Subscribe to обещетения
Go to top