Обмислят вдигане на прага за регистрация по ДДС | РААБЕ Експерт

Обмислят вдигане на прага за регистрация по ДДС

Обмислят вдигане на прага за регистрация по ДДС
06
2015

Подкрепяме искане за дерогация за обратно начисляване

Министерство на икономиката обмисля евентуално повишаване на прага за регистрация по ДДС. Според обсъжданото изменение той може да бъде повишен на 200 хил. лв.

Към момента прагът за регистрация по ДДС е 50 хил. лв. В същото време като необходим праг в европейската директива е записана сумата от 100 хил. евро. По мнение на министерство на икономиката по-високият праг ще насърчи плащанията от малкия и среден бизнес и съответно може да допринесе за намаляването на сивата икономика.

Сред другите мерки, обмисляни от правителството ни, е и въвеждане на механизма за обратно начисляване за всички стоки и услуги. Първата крачка в тази посока е решението да се подкрепи искането на Австрия и Чехия за получаване на разрешение за дерогация от чл. 193 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност. Ако искането за дерогация бъде одобрено, ще се въведе механизъм за обратно начисляване на данък върху добавената стойност за всички облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на България. Този механизъм на първо време ще засяга единствено търговския поток между трите държави и само при положение, че сумите по сделките са над 10 хил. евро.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top