образование | РААБЕ Експерт

образование

Създават кътове за четене на обществени места

Създават кътове за четене на обществени места
08
2015

Мярката е част от Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

Вече са известни мерките, които са част от Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през 2015 и 2016 г. Една от инициативите е създаването на кътове за четене на обществени места.

Примерни места...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Ред при определяне на вещите лица

Ред при определяне на вещите лица
07
2015

Изисквания към вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица

Вещите лица – това са специалистите, на чиито знания и умения се оповават органите на съдебната власт при една или друга експертиза, при анализа и правилното тълкуване на едни или други данни и факти.

С цел регламентиране и уеднаквяване на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Споразумението за партньорство с ЕК е факт

Споразумението за партньорство с ЕК
08
2014

За какво ще получим пари от ЕК и колко?

Приоритетите за финансиране по Стратегическото споразумение са:

  • Стратегически приоритет 1: Образование, заетост, социално включване и здравеопазване за приобщаващ растеж.
  • Стратегически приоритет 2: Научни изследвания,
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Промени в обхвата на данъчните облекчения по ЗКПО за 2014 г.

Промени в обхвата на данъчните облекчения по ЗКПО за 2014 г.
12
2013

Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии

Предоставянето на стипендии от страна на заинтересовани работодатели е добра инициатива, която носи дълготраен полезен резултат и за двете страни в този процес. В тази връзка е и новият чл. 177 а в Закона за корпоративното подоходно облагане....

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Subscribe to образование
Go to top