Общинските бюджети се обсъждат до средата на февруари | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Общинските бюджети се обсъждат до средата на февруари

Законът за публичните финанси влезе в сила от нова година
01
2014

Законът за публичните финанси влезе в сила от нова година

От 01 януари вече е в сила приетият миналата година Закон за публичните финанси. Той отменя Закона за общинските бюджети и Закона за устройството на държавния бюджет и поставя нови срокове и правила.

Според новия закон кметът на общината трябва да внесе в общинския съвет окончателния проект на бюджет в срок до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година. Законът за държавния бюджет за 2014 г. беше обнародван на 20 декември и съответно от тогава започва да тече този срок.

С оглед на изминалите работни дни кметовете на общините вече трябва да са внесли окончателния си проект в общинския съвет. Последният трябва да приеме бюджета в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета. Крайният срок за тази година е в седмицата след 10-ти февруари (20 работни дни за внасяне на бюджета от кмета и 15 работни дни за обсъждането му от общинския съвет).
 

Веднага след приемането на бюджета започват да текат още срокове, които трябва да се спазват. Първият е за публикуване на бюджета на интернет страницата на общината. Това трябва да се случи в срок от 10 работни дни. В срок до един месец след приемането му бюджетът на общината трябва също така да бъде предоставен на Сметната палата и Министерство на финансите.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top