Обсъждане на текстове и поправки в стандартите, касаещи основните финансови отчети | РААБЕ Експерт

Обсъждане на текстове и поправки в стандартите, касаещи основните финансови отчети

07
2019

Заседание на Съвета по Международни стандарти

На проведеното си на 11 април 2019 г. заседание Съветът по Международни стандарти е обсъдил промени при отчитане на дейността на предприятията в две основни насоки:

  1. относно оценките на ръководството за резултатите от дейността; и
  2. относно финансовите предприятия, засягащи основно класификацията на приходи и разходи в отчета или отчетите за финансовите резултати от дейността.

Разбира се основното твърдение е, че информацията, включена във финансовия отчет трябва да осигурява достоверно представяне.

Членовете на Съвета в работна хипотеза смятат, че предприятието може да идентифицира дадена оценка като оценка на ръководството за резултатите от дейността във финансовите си отчети единствено, ако използва същата оценка в останалите си публични комуникации с потребителите.

Очакваме следващото решение на Съвета, за да разберем под формата на какъв документ тези предложения и хипотези ще станат факт.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

CD Международни стандарти за финансово отчитане – правила и практика

Международните стандарти като база за финансово отчитане.Прочети още

Цена:96,00 лв

Може да поръчате изданието и на USB флаш памет от тук на цена 108,00 лв. с ДДС с включена такса обработка и доставка.

Бърза ПОРЪЧКА

Е-книга Счетоводен наръчник

Професионално за професионалисти! Теория и практика, нормативи и законодателство говорят на един език – езикът на счетоводството!Прочети още

Цена:48,00 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top