Оценка на потребностите от социални услуги | РААБЕ Експерт

Оценка на потребностите от социални услуги

Оценка на потребностите от социални услуги
02
2017

Новите правила за оценка на потребностите от социални услуги влизат в сила от 2018 г.

Правителството прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Целта им е да се осигури по-дълъг преходен период за подготовка на системата за предоставяне на социални услуги за прилагане на новите подходи за оценка и работа.

Според промените, новите правила за оценка на потребностите и разработване на индивидуален план за подкрепа от доставчиците на социални услуги ще влязат в сила от 1 януари 2018 г. Преходният период за подготовка на общините за профилирането и промяната на наименованията на социалните услуги се удължава до 30 април 2018 г.

Според промените социални услуги, които се предоставят в общността, са:

1. социални услуги в домашна среда:

а) личен асистент;

б) социален асистент;

в) домашен помощник;

г) домашен социален патронаж;

2. дневен център:

а) дневен център за деца и/или младежи с увреждания;

б) дневен център за пълнолетни лица с увреждания;

в) дневен център за деца и/или младежи с тежки множествени увреждания;

г) дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания;

д) дневен център за пълнолетни лица с увреждания – седмична грижа;

е) дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа;

ж) дневен център за стари хора;

3. център за социална рехабилитация и интеграция;

4. социални услуги от резидентен тип:

а) център за настаняване от семеен тип:

аа) център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания;

бб) център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания;

вв) център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания;

гг) център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства;

дд) център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция;

ее) център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания;

жж) център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост;

зз) център за настаняване от семеен тип за стари хора;

б) център за временно настаняване;

в) кризисен център;

г) преходно жилище;

д) наблюдавано жилище;

е) защитено жилище:

аа) защитено жилище за лица с психични разстройства;

бб) защитено жилище за лица с умствена изостаналост;

вв) защитено жилище за лица с физически увреждания;

5. приют;

6. социален учебно-професионален център;

7. звено „Майка и бебе”;

8. център за обществена подкрепа;

9. център за работа с деца на улицата;

10. приемна грижа;

11. обществени трапезарии.“

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top