Очаква се състоянието на пенсионната система да се влошава дългосрочно | РААБЕ Експерт

Очаква се състоянието на пенсионната система да се влошава дългосрочно

Очаква се състоянието на пенсионната система да се влошава дългосрочно
08
2016

Демографски тенденции

Промените в Кодекса за социалното осигуряване (КСО), приети през август 2015 г., ще стабилизират финансово пенсионната система в средносрочен план. Дългосрочно обаче ще има влошаване заради задълбочаващите се негативни демографски тенденции. Това става ясно от последния актюерски доклад на Националния осигурителен институт (НОИ) за периода 2016 – 2060 г. От изчисленията се вижда, че стабилизиране ще има само през първите пет години от разглеждания 45-годишен период, след което недостигът на средства при фондовете на държавното обществено осигуряване ще започне да се увеличава. Натрупаният дефицит ще трябва да се покрива от държавния бюджет.

Изчисленията на експертите от НОИ показват, че през 2060 г. средната пенсия ще надхвърля 2000 лв. През целия период обаче коефициентът на заместване (средната пенсия към средния осигурителен доход) ще остане под 45 %. Съотношението между пенсионери и осигурени първоначално ще се задържи заради увеличаването на възрастта за пенсиониране, но след като тя се изравни на 65 г. за мъжете и жените през 2037 г., ще започне да се влошава. Ако сега 100 работещи издържат 77 пенсионери, през 2060 г. вече ще плащат за 85.9.

Краткосрочно подобрение

В анализа се посочва, че за средносрочното стабилизиране на финансовото състояние на пенсионната система най-важна роля играят последните промени в КСО. Най-значителен ефект ще окажат увеличението на осигурителната вноска за фонд  „Пенсии“ (с по 1 пр. пункт през следващите две години), увеличаването на пенсионната възраст и на изискуемия осигурителен стаж за мъжете и жените, както и въвеждането на минимална възраст за пенсиониране на лицата от сектор „Сигурност“.

В дългосрочен план законовата рамка на пенсионното осигуряване в България най-вероятно ще трябва да бъде адаптирана в търсенето на баланс между финансовата устойчивост на системата и адекватността на пенсиите, се казва още в анализа. Най-общо там е посочено, че за да има дългосрочен положителен ефект предвид тежката демография, трябва да има увеличаване на осигуровките и увеличаване на броя на осигуряващите се. Средната вноска за пенсия трябва да бъде над два пъти по-висока (между 30 и 36 % за целия период на изследването), докато предвидената сега е около 15 %.

Положителен ефект върху системата на социалното осигуряване ще окажат и активните мерки на пазара на труда, както и увеличаването на коефициента на покритие, т.е. разширяването на обхвата на осигурените лица, пише още в доклада. Това е от голямо значение за финансирането на държавната пенсионна система и поради факта, че в бъдеще ще се разширява европейският трудов пазар и все повече българи ще се трудят извън пределите на страната. Значителен резерв в тази посока е повишаването на заетостта сред възрастните работници, смятат експертите на НОИ.

Възможността за прехвърляне на осигуряването само към НОИ за лицата, родени след 1959 г., ще окаже положителен ефект върху баланса на ДОО в средносрочен план заради по-високия размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“. В дългосрочен план обаче по-високите приходи от осигурителни вноски и приходите от индивидуалните партиди на лицата, които ще изберат осигуряване само в ДОО, няма да са достатъчни, за да покрият непрекъснато нарастващите разходи за пенсии, изплащани в пълен размер.

По-високи пенсии

Изчисленията на осигурителния институт показват, че през следващите 45 години средната пенсия и средната заплата ще нараснат шест пъти. Подобряването на адекватността на пенсиите като резултат от увеличението на тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула е съпроводено с нарастване на дефицита на ДОО в дългосрочен план, се казва в доклада. Там е посочено още, че за осигуряването на балансиран бюджет ще бъде необходима субсидия от държавния бюджет за покриване на недостига от средства, която в края на изследвания период ще достигне 6.8% от брутния вътрешен продукт.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели + CD

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели

Процедури и готови бланки по назначаване, уволнение, дисциплинарни наказания, работно време, отпуски, командироване, здравословни и безопасни условия на труд+ Новият ред за обработване на лични данни при трудови правоотношенияПрочети още

Цена:115,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top