Очаквани промени с КТ | РААБЕ Експерт

Очаквани промени с КТ

Очаквани промени с КТ
12
2016

Какво ще се промени освен отработването

Депутатите приеха на първо четене промените в КТ. С какво трябва да се съобразите:

  • Отработването е на път да отиде в историята. Според новите текстове, когато официални празници се падат събота и/или неделя, то първият или първите два дни след тях ще са неприсъствени. Изключение от това правило е Великден.
  • От Кодекса на труда не отпадна текстът, който дава право на Министерски съвет да обявява еднократно и други дни за национални официални празници, както и дни за честване на определени професии и да размества почивните дни през годината.
  • Създава се изцяло нов член за Командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Въвежда се и изпращане на работник или служител в рамките на предоставянето на услуга от предприятие, което осигурява временна работа, като е разграничено дали предприятието е Българско, регистрирано е по законодателството на друга държава-членка на ЕС или е от трета държава.
  • Електронните трудови досиета ще бъдат уредени в чл. 128б като видът и съхранението на документите ще бъде уреден от Министерски съвет.
  • Трудови спорове между работниците и служителите, който са или са били командировани или изпратени на територията на Република България, включително и от подизпълнители ща бъдат уредени в КТ.
  • Изпълнителната  агенция „Главна инспекция по труда“ изпраща чрез Информационната система на вътрешния пазар искания за събиране на вземания по наложени имуществени санкции и глоби за нарушения по трудовото законодателство относно командироването и изпращането на работници и служители.
  • И др.
Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели + CD

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели

Процедури и готови бланки по назначаване, уволнение, дисциплинарни наказания, работно време, отпуски, командироване, здравословни и безопасни условия на труд+ Новият ред за обработване на лични данни при трудови правоотношенияПрочети още

Цена:115,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top