ОП „Конкурентоспособност“ няма да загуби средства | РААБЕ Експерт

ОП „Конкурентоспособност“ няма да загуби средства

ОП „Конкурентоспособност“ няма да загуби средства
10
2013

Съкратени са сроковете за разплащане по договори за БФП

Оперативна програма „Конкурентоспособност“ успя да минимизира риска от загуба на средства в края на 2013 г.  Управляващият орган на оперативната програма съкрати сроковете за разплащане по договорите за безвъзмездна финансова помощ и оптимизира вътрешните процедури за разглеждане на исканията за плащане и мониторинг на изпълнението.

Сред предприетите мерки са и ускоряване на верификацията, както и наддоговаряне по някои от процедурите, по които има подадени добри проектни предложения, които не са рискови за изпълнение. Управляващият орган на програмата също така улесни процеса на подготовка, изпълнение и отчитане на проектите.

За да не бъдат изгубени средства, до края на настоящата година трябва да бъдат възстановени или заявени пред Европейската комисия 519 810 414 eвро европейска част под формата на междинни плащания. Към момента са заявени 499 576 613 евро, които обаче обхващат плащанията само до 31 август.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top