Още 4 млн. лв. за три процедури по ОПАК | РААБЕ Експерт

Още 4 млн. лв. за три процедури по ОПАК

Още 4 млн. лв. за три процедури по ОПАК
08
2014

Средствата ще бъдат използвани за финансиране на резервни проекти

Оперативна програма „Административен капацитет“ увеличи бюджета на три процедури с малко над 4 млн. лв. Процедурите са по приоритетна ос „Добро управление“, приоритетна ос „Управление на човешките ресурси“ и приоритетна ос „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“.

С допълнителните средства ще се финансират добри проекти, попаднали в резервния списък. Общият брой на проектните предложения, които ще получат шанс, е 16.

Най-много средства ще бъдат насочени към подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост“ на приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“. Бюджетът на програмата се увеличала от близо 9.8 млн. лв. на малко над 12.6 млн. лв. Благодарение на допълнителното финансиране към бенефициентите по този подприоритет ще се включат проекти на: Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, Изпълнителна агенция по лозата и виното, Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество и още 4 други структури.

По другите два подприоритета към приоритетни оси „Добро управление“ и ос „Управление на човешките ресурси“ на средства за проектите си ще се радват НОИ, Министерство на културата, Държавна агенция за закрила на детето и други.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top