Отчитането на проектите по ОПАК може да е и на електронен носител | РААБЕ Експерт

Отчитането на проектите по ОПАК може да е и на електронен носител

Отчитането на проектите по ОПАК може да е и на електронен носител
11
2014

Документите се пазят поне три години след 2018 г.

Отчитането на проектите по Оперативна програма „Административен капацитет“ може да става и чрез съхраняването на всички оригинални документи на електронен носител. Те трябва да бъдат запазени в електронно досие и да се пазят три години след закриването на програмата, което се очаква да стане през 2018 г.

Електронното досие е аналогично на хартиеното. Освен на електронен носител отчитането може да става и чрез Информационна система за управление и наблюдение - ИСУН. Подробни указания за това как може да бъде направено това и за реда, по който могат да се извършат отчетите, могат да бъдат открити от бенефициентите по програмата в специално изготвения Наръчник за електронно отчитане на проекти по ОПАК.

Използването на електронните носители е удобно, особено ако програмата не бъде окончателно закрита през 2018 г. Причината е, че срокът, за който оригиналните документи трябва да бъдат съхранени, се брои от годината на закриване и е тригодишен.

Наръчникът за електронно отчитане на проектите беше раздаден по време на обучение за бенефициенти на ОПАК. Ръководство за електронните услуги на ИСУН за бенефициенти може да бъде открито на страницата на системата.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top