Отчитат ръст на инвестициите | РААБЕ Експерт

Отчитат ръст на инвестициите

Отчитат ръст на инвестициите
10
2013

Планирани са над 1000 нови работни места

Само за първото полугодие на 2013 г. Българската агенция за инвестициите е издала 13 инвестиционни сертификата. Очакваните нови работни места са над 1000. Основно инвестициите са в сектори, които са експортно ориентирани и насочени към високотехнологични производства и услуги.

С увеличението на чуждите инвестиции и отварянето на дъщерни компании, офиси и представителства все по-актуален става проблемът с трансферното ценообразуване и правилното отчитане на доставките и услугите между свързани лица. Често тези доставки и услуги са на цени – далече от допустимите, въпреки че на страницата на Националната агенция за приходите може да бъде открит Наръчник по трансферно ценообразуване.

Основният проблем за българските юридически лица е практиката фактурите за услуги и доставки от компаниите майки да бъдат спускани директно, без съгласуване с пазарните условия и с методите на трансферно ценообразуване. Именно заради това, според експертите е важно да се познават методите и начините за тяхното прилагане, както и особеностите при оформление на договорите и други, за да може да се „защити“ направеният разход пред данъчната администрация.

За да сте напълно наясно с трансферното ценообразуване и свързаните лица, можете да посетите нашия практически семинар на 15 ноември, който ще е посветен на тези проблеми и по време на който ще бъдат представени множество примери от практиката и техните решения. 

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top