Отпуск при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст | РААБЕ Експерт

Отпуск при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст

Отпуск при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
01
2014

Какъв е реда за ползване на новия вид отпуск по чл. 164б от КТ?

С измененията и допълненията на Кодекса на труда, в сила от 1 януари 2014 г., бе въведен нов вид отпуск за отглеждане на осиновено дете от 2– до 5-годишна възраст. Новият вид отпуск по чл. 164б от КТ дава и осигурява възможност на осиновителите на дете от 2- до 5-годишна възраст за ползват отпуск за неговото отглеждане с цел да се даде възможност на осиновените деца да получат по-добра адаптация към новата семейна среда.
Отпускът е в размер на 365 дни (календарни) от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст и се прилага само при пълно осиновяване. Ползването на отпуска е уредено в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и се ползва въз основа на акта за предаване на детето за осиновяване.

Необходими документи, за разрешаване на правото за ползване на отпуска:

  • Акт за предаване на детето за осиновяване.
  • Заявление за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 1 от КТ.
  • Декларация съгласно приложение № 9 към НРВПО.

Въз основа на полученото заявление работодателят издава заповед  за ползване на отпуск поради осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст.

Отпускът може да се прехвърля от осиновителката на осиновителя.

Всички процедури и документи за разрешаване на правото за ползване на отпуска при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст ще намерите в практически наръчник От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели + CD

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели

Процедури и готови бланки по назначаване, уволнение, дисциплинарни наказания, работно време, отпуски, командироване, здравословни и безопасни условия на труд+ Новият ред за обработване на лични данни при трудови правоотношенияПрочети още

Цена:115,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top