Повече от 5 причини да се запознаете с предстоящите законодателни промени с РААБЕ България | РААБЕ Експерт

Повече от 5 причини да се запознаете с предстоящите законодателни промени с РААБЕ България

Повече от 5 причини да се запознаете с предстоящите законодателни промени с РААБЕ България
10
2015

Защо трябва да се присъедините към записалите се вече участници в националната конференция?

Новият закон за счетоводството вече е приет на първо четене в Народното събрание!

Това е достатъчно условие всеки счетоводител да иска да бъде сред първите, които ще получат разяснения по текстовете на закона!

Предстоящата първа по рода си Национална конференция за счетоводители одитори, финансови мениджъри, адвокати и консултанти ще се проведе на 21 и 22 октомври 2015 г. в хотел “Рамада“ гр. София.

На нея ще научите:

  • дали фирмата, на която Вие сте счетоводител е микро, малко, средно или голямо предприятие според новия Закон за счетоводството и кои са критериите за нейното определяне – балансова стойност на активите, нетни приходи от продажби и средна численост на персонала;
  • кога и дали е възможно да се променя категорията на предприятието и дали това ще се отрази на нейното отчитане и одитиране;
  • на какви изисквания трябва да отговарят физическите лица, които съставят финансовите отчети и дали новият закон ще постави нови предизвикателства пред вас;
  • в каква последователност трябва да се представи сравнителната информация във финансовите отчети – статии, счетоводни политики, методи на оценяване;
  • какви отчети ще съставя всяко предприятие, в зависимост от неговия вид и дали ще подлежи на задължителен одит;
  • какви са административните наказания за ръководители на предприятия и счетоводители при съставяне на документи и счетоводни операции, които изкривяват или изопачават имущественото и финансовото състояние на предприятието;
  • какво ще се промени в ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДТ.

Да посрещнете промените в счетоводното и данъчното законодателство за 2016 г. зависи само от Вас!

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top