Повече средства за социални дейности | РААБЕ Експерт

Повече средства за социални дейности

Повече средства за социални дейности
04
2016

Повече средства за общинската администрация

Общините ще получат повече средства за издръжка на част от делегираните дейности през 2017 г. съгласно проекта на ПМС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.

Най-сериозен ръст се очаква в стандартите за издръжка на домовете за деца и възрастни с умствени увреждания, където увеличението в средствата ще бъде 10%.

Най-голяма в номинален размер обаче е сумата, която ще отиде за завишаване на издръжката на общинската администрация. За издръжка на общинската администрация хазната догодина ще преведе 15.2 млн. лв. повече от тази година. Вероятно в тази сума е калкулирано и предвиденото увеличение на минималната работна заплата от 420 на 460 лв. От числата става ясно, че стандартът за издръжка на администрацията в София, Пловдив, Варна се вдига с 5%. Парите, които държавата отпуска за издръжка на един чиновник в София, се увеличават от 11.93 лв. на жител на 12.54 лв. В Пловдив и Варна стандартът се вдига от 14.9 на 15.65 лв. на жител.

Най-сериозно е процентното увеличение при издръжката на част от делегираните социални дейности. С 10% се завишава субсидията за финансиране на 1 място в дом за възрастни с умствени увреждания, като парите се вдигат от 7526 на 8279 лв. Сходен е и ръстът за издръжка на място в домовете за хора с психични разстройства, като стандартът тук се увеличава от 7770 на 8547 лв. Увеличения има и по останалите стандарти за издръжка на социалните грижи, като общо по това перо общините догодина ще получат 11.2 млн. повече от тази година.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели + CD

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели

Процедури и готови бланки по назначаване, уволнение, дисциплинарни наказания, работно време, отпуски, командироване, здравословни и безопасни условия на труд+ Новият ред за обработване на лични данни при трудови правоотношенияПрочети още

Цена:115,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top