Повишен контрол върху обществените поръчки | РААБЕ Експерт

Повишен контрол върху обществените поръчки

Повишен контрол върху обществените поръчки
08
2014

Срокът за окончателни плащания по ОПАК е 31 октомври 2015 г.

Възлагането на обществените поръчки занапред ще бъде с още по-повишен контрол и одитните органи стриктно ще следят процедурите съгласно новите допълнения на Закона за обществените поръчки. Улеснение за бенефициентите по проекти е все пак предварителния контрол, благодарение на който нарушенията и пропуските могат да се отстранят навреме и да се осигури съответствието им  с нормативните изисквания.

Правилно проведените обществени поръчки ще спомогнат и за цялостното изпълнение на по-големите проекти, тъй като голяма част от тях са обвързани със стриктни срокове на всеки етап, както и с краен срок. В случая на проекти по Оперативна програма „Административен капацитет“ крайният срок за окончателни плащания е 31 октомври следващата година.

Напомнянето за стриктното спазване на правилата за възлагане на обществени поръчки беше направено от ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ – Моника Бийчър, по време на обучение за управление на проекти, в което се включиха нови 26 бенефициента.

В средата на август бяха обявени и нови 40 проекта, които ще получат финансиране по оперативната програма. Те са по приоритетна ос ІІ „Развитие на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top