Право и мениджмънт | РААБЕ Експерт

Право и мениджмънт

Когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта

Когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта
06
2014

Какво включват промените в ЗОП

При прилагането на критерий „Икономически най-изгодна оферта“ трябва да се осигури определяне на офертата, която предлага най-добро съотношение качество-цена. С показателите за оценка се оценяват самостоятелно характеристиките на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Промените в Закона за обществените поръчки вече са факт

Промените в Закона за обществените поръчки вече са факт
05
2014

Какво трябва да включва профила на купувача?

Промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП) бяха обнародвани в ДВ, бр. 40, на 13.05.2014 г. Промените влизат в сила от 1 юли 2014 г. Една от промените, свързана с Профила на купувача, допринася за повече публичност на процедурите, увеличава...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Европейския съюз дава парите и определя правилата

Европейския съюз дава парите и определя правилата
04
2014

Около ¼ от обществените поръчки в България са по проекти с европейско финансиране

Европейският съюз (ЕС) не само дава голяма част от парите, но и определя правилата, по които те да се разходват. Така в началото на годината бяха променени две директиви:

  • Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Прекратяване на трудовото отношение без предизвестие от страна на работодателя

Прекратяване на трудовото отношение без предизвестие от страна на работодателя
04
2014

Основанията за уволнение без предизвестие са регламентирани в чл. 330 от КТ

  1. Вие, като работодател, следва да издадете писмен акт за прекратяване на трудовия договор на работника или служителя, ако е налице някое от установените с чл. 330 от КТ прекратителни основания.
    Прекратителният акт (
  2. ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

ЕС иска електронни търгове за обществените поръчки до 2018 г. и единен формат на документите

ЕС иска електронни търгове за обществените поръчки до 2018 г. и единен формат на документите
03
2014

За 4 години трябва да се автоматизира процеса на държавните поръчки

С три нови Директиви на Европейския парламент се въвеждат нови правила, изисквания и организация на процеса по провеждане на правителствени търгове в страните членки на ЕС. Основното изискване е тези търгове да станат ...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Go to top