Право и мениджмънт | РААБЕ Експерт

Право и мениджмънт

Може ли работодателят да копира личните карти на работниците или служителите при възникване на трудовото правоотношение?

Може ли работодателят да копира личните карти на работниците или служителите при възникване на трудовото правоотношение?
02
2014

Задължения на работодателя съгласно ЗЗЛД

ЗЗЛД урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Лични данни са всяка информация, която се отнася единствено и само до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Регистрираме ООД срещу 110 лв.

Регистрираме ООД срещу 110 лв.
02
2014

Правителството намали таксите, събирани от Агенцията по вписванията

Министерски съвет прие промени в Тарифата за държавните такси, които се събират от Агенцията по вписванията. Решението беше взето миналата седмица и се очаква да спести на бизнеса и гражданите малко над 4 млн. лв....

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Отпуск при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст

Отпуск при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
01
2014

Какъв е реда за ползване на новия вид отпуск по чл. 164б от КТ?

С измененията и допълненията на Кодекса на труда, в сила от 1 януари 2014 г., бе въведен нов вид отпуск за отглеждане на осиновено дете от 2– до 5-годишна възраст. Новият вид отпуск по чл. 164б от КТ дава и осигурява възможност на осиновителите...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Работодателят като администратор на лични данни

Промени в обхвата на данъчните облекчения по ЗКПО за 2014 г.
12
2013

Изисквания към работодателя по ЗЗЛД

Като страна по трудовото правоотношение и в изпълнение на задълженията си, произтичащи от трудовото законодателство, всеки работодател събира и обработва лични данни - по повод възникването, съществуването и прекратяването на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Какво предвиждат предстоящите промени в Закона за обществените поръчки?

Какво предвиждат предстоящите промени в Закона за обществените поръчки?
11
2013

Защо този закон е важен и какво да очакваме?

Законът за обществените поръчки е един от ключовите икономически закони. В него, от една страна, се регламентират процедурите, чрез които се извършва разходването на публичните средства за реализиране на проектите на държавата, общините и другите...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Go to top