Право и мениджмънт | РААБЕ Експерт

Право и мениджмънт

Може ли да се получава без наказания обезщетение за безработица и в същото време да се упражнява трудова дейност?

Може ли да се получава без наказания обезщетение за безработица и в същото време да се упражнява трудова дейност?
05
2015

Условия за наемане на такива лица

При какви условия може да се получава обезщетение:

  1. лицата да са наети на непълно работно време;
  2. да получават възнаграждение по-малко от определената за периода месечна работна заплата;
  3. получават 50 % от
  4. ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Защо не ме повишават?

Защо не ме повишават?
05
2015

От десет години съм на една и съща позиция

От десет години работя на една и съща позиция. В началото бях повишен на ниво среден мениджмънт и оттогава сякаш ръководството забрави за мен. В същото време постигам успехи по проектите, с които се занимавам, допринасям съществено за печалбата...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

НАП и МФ „влизат“ и в смартфоните

Мобилното приложение на агенцията вече е достъпно за изтегляне
05
2015

Мобилното приложение на агенцията вече е достъпно за изтегляне

Националната агенция за приходите и Министерство на финансите вече имат и безплатно приложение за мобилни устройства. Към момента от услугата могат да се възползват само ползващите операционна...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Как да прекратите трудовия договор, когато трудоустроено лице откаже да заеме предложената му подходяща работа?

Как да прекратите трудовия договор, когато трудоустроено лице откаже да заеме предложената му подходяща работа?
04
2015

Какви документи са необходими за законосъобразното прекратяване на трудовия договор?

Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване.

За да пристъпите към прекратяване на правоотношението на това основание е...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Обжалване на актове на възложителя по ЗОП

Обжалване на актове на възложителя по ЗОП
04
2015

Действия на Комисията за защита на конкуренцията по проверка редовността и допустимостта на жалбата и образуване на производство

Когато жалбата не отговаря на предписаното от закона съдържание, не е представен някой от документите по чл. 121, ал. 4, т. 1 – 5 от ЗОП, а когато жалбата е подадена от пълномощник, не е представено пълномощно, Комисията за защита на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Go to top