Право и мениджмънт | РААБЕ Експерт

Право и мениджмънт

Данни и статистика за обществените поръчки

Данни и статистика за обществените поръчки
09
2014

Кога може да имаме претенция за претърпени вреди от обществени поръчки?

При повече от половината обществени поръчки в България има нарушения на закона, показват данните на Агенцията за държавна и финансова инспекция за последните 5 години. Всяка трета обжалвана поръчка на един или друг етап от процедурата пада в...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Обсъждат прилагане на принципа на мълчаливо съгласие при услуги за бизнеса

Обсъждат прилагане на принципа на мълчаливо съгласие при услуги за бизнеса
08
2014

10 услуги ще могат да се ползват по този режим

На обществено обсъждане е представен проект на Решение на Министерски съвет, което ще разреши използването на принципа на мълчаливото съгласие при предоставянето на услуги за бизнеса. Мнение по темата могат да...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Споразумението за партньорство с ЕК е факт

Споразумението за партньорство с ЕК
08
2014

За какво ще получим пари от ЕК и колко?

Приоритетите за финансиране по Стратегическото споразумение са:

  • Стратегически приоритет 1: Образование, заетост, социално включване и здравеопазване за приобщаващ растеж.
  • Стратегически приоритет 2: Научни изследвания,
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Очаква ли ни нов Закон за обществените поръчки?

Очаква ли ни нов Закон за обществените поръчки?
07
2014

Приета е национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г.

Министерският съвет прие Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г. В стратегията са обхванати мерки в пет области на въздействие - законодателство, практика по прилагане на законодателството...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

При неявяване на работа заради бедствие се изплаща обезщетение

При неявяване на работа заради бедствие се изплаща обезщетение
07
2014

Какви са правата и отговорностите на работодателя при бедствие

Работещите, които не могат да се явят на работа заради бедствие, имат право на обезщетение.

Според Кодекса на труда работодателят трябва да изплати 50 на сто от брутното трудово възнаграждение за времето, през което са...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Go to top