Преминаване от МСС към НСС | РААБЕ Експерт

Преминаване от МСС към НСС

Преминаване от МСС към НСС
02
2016

Ще се възползвате ли от тази възможност?

С излизането на Новия Закон за счетоводството (ДВ., бр. 95 от 2015 г.) се въведе изцяло нов подход по отношение на прилагането на Международните счетоводни стандарти и на Националните счетоводни стандарти. Ако старият Закон за счетоводството изискваше в България задължително да се прилагат Международните стандарти и по изключение - Националните, то сега ситуацията е коренно променена. От 2016 г. международни стандарти прилагат само предприятията от обществен интерес. Останалите прилагат Националните счетоводни стандарти.

Новите категории предприятия и съответните ограничения за балансова стойност на активите, нетни приходи от продажби и средна численост на персонала поставят фирмите от българския бизнес по-скоро в категориите микро- и малки предприятия и това определя и приложимата счетоводна база.

В тази връзка, ако дадено предприятие отговаря на новите критериите за микро-, малко или средно предприятие и към 01.01.2016 г. прилага международните счетоводни стандарти, то на база параграф 8 от Преходните и заключителни разпоредби на новия закон може еднократно да премине към прилагане на Националните счетоводни стандарти. За целта е издаден нов НСС 42Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти. След това обаче, ако предприятие през един отчетен период състави и представи годишния си финансов отчет на базата на МСС не може да прилага Националните счетоводни стандарти.

По-добра представа за приложимата счетоводна база можете да получите от следващата таблица, част от коментара на новия закон в нашето ново издание – „Счетоводен наръчник“.

 

Приложими счетоводни стандарти

Категории предприятия

Международни счетоводни стандарти

Предприятия от обществен интерес; и Големи предприятия (само за 2016 г.)

 

По избор: Национални счетоводни стандарти или Международни счетоводни стандарти

Микропредприятия;

Малки предприятия;

Средни предприятия;

Големи предприятия (след 2017 г. включително)

 

Конкретен национален счетоводен стандарт

Предприятия в производство по ликвидация или несъстоятелност; и Предприятия – юридически лица с нестопанска цел, независимо от категорията им.

 

 

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Счетоводен наръчник

Счетоводен наръчник

 Изданието е с изчерпан тираж в хартиен формат. Заявете го като е-книга на следния адрес: https://expert.raabebg.com/produkti/elektronni-...Прочети още

Цена:48,00 лв


Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top