Приключи общественото обсъждане на промените в ДОПК | РААБЕ Експерт

Приключи общественото обсъждане на промените в ДОПК

Приключи общественото обсъждане на промените в ДОПК
09
2015

Засегнати от тях ще са банките и другите финансови институции

В началото на септември изтече срокът, в който можеше да бъдат давани коментари и препоръки по предложените изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Основно засегнати от промените, които предстои да бъдат приети от парламента, ще бъдат банките и другите финансови институции.

Промените предвиждат създаването на нов раздел, в който подробно са заложени нормите за осъществяване на административно сътрудничество чрез автоматичен обмен на финансова информация и съответно са разписани задълженията на финансовите институции за нейното събиране и предаване. С измененията се въвежда националната рамка, с която банките и другите финансови институции ще трябва да се съобразяват при изпълнението на задълженията си по Споразумението за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA. Подробно са описани и критериите за комплексна проверка на сметките и установяването дали техен притежател е лице (физическо или юридическо) от САЩ.

По мнение на експертите в бъдеще освен проверка за сметки на американски лица финансовите институции ще трябва да правят и такава за сметки на лица от Европейския съюз. Информацията за тези сметки съответно ще бъде предавана на НАП, която ще отговаря за нейния автоматичен обмен с данъчните власти на другите държави. Целта на обмена на информация е минимизиране на укриваните доходи с цел неплащане на данъци.

Промените в ДОПК трябва да станат факт до 31 декември тази година, тъй като това е и срокът по Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top