Промени в ДОПК в сила от 18.09.2018 г. | РААБЕ Експерт

Промени в ДОПК в сила от 18.09.2018 г.

12
2018

Със Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Обн., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г.) настъпиха важни промени, с които трябва да се запознаете:

 

• Ревизионният акт се обжалва пред административния съд, в чийто съдебен район е постоянният адрес или седалището на жалбоподателя към момента на извършването на първото действие по осъществяване на данъчно-осигурителния контрол от органите по приходите. Това правило важи при обжалване на обезпечителните мерки и действията на публичните изпълнители.

 

• Решението на административния съд по дела, по които се обжалват установени с ревизионния акт публични вземания общо в размер до 750 лв., в които не се включват начислените лихви за забава, когато ревизионният акт е издаден на физически лица, и общо в размер до 4000 лв., в които не се включват начислените лихви за забава, когато ревизионният акт е издаден на юридически лица, е окончателно.

 

Всички детайли по обжалването на актове на НАП ще бъдат разгледани на 11.02.2019 г. в Модул: Обжалване на актове на НАП в практически семинар: ЗДДС и ЗКПО за 2019 г. и обжалване на актове на НАП.

 

 

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top