Промените в трудовото право | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Промените в трудовото право

Промените в трудовото право
04
2017

На дневен ред са командировъчните средства и трудовите злополуки

Запознайте се с промените в:

  • Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки.

Срокът за приемане или неприемане на злополуката за трудова се удължава от 7 на 14 дни. Удължен е й срокът за деклариране на злополуката по повод на нетравматично увреждане. В тази връзка трябва да обърнете внимание на наличната информация и документи в досието за трудова злополука и в информационната система на НОИ.

  • Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат.

Определени са нови базисни размери на командировъчните средства за времето на мандата на дългосрочно командированите служители в задграничните представителства на България. Актуализирани са и размерите на средствата за наем, дължими от изпращащата администрация за осигуряване на жилища на служителите в приемащата държава.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

CD Командироване в ЕС, ЕИП, България, трети държави

CD Командироване в ЕС, ЕИП, България, трети държави

При командироване на служители в ЕС, ЕИП, България и трети държави и трябва да изготвите споразумение или заповед за командироване и да определите как се признават разходите за командировка, в коя държава се осигуряват лицата, какви са минималните ставки и продължителност на трудаПрочети още

Цена:48,00 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top