Публична администрация | РААБЕ Експерт

Публична администрация

Променят процедурата по подбор на държавни служители

Променят процедурата по подбор на държавни служители
03
2016

Новите правила ще са в сила от началото на 2018 г.

Министерски съвет предлага промени в Закона за държавния служител. Ако те бъдат приети, бъдещите държавни служители ще бъдат наемани едва след като преминат конкурс от два етапа.

Първият етап на конкурса...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Променят Административния кодекс

Променят Административния кодекс
03
2016

Проектът е внесен за обсъждане в парламента

Предложения за промени в Административния кодекс бяха внесени в парламента миналата седмица. Според тях се въвежда нов тип договор – административен договор.

Според измененията административният договор...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Изготвен е проект на Стратегията за децентрализация до 2025 г.

Изготвен е проект на Стратегията за децентрализация до 2025 г.
03
2016

Утре приключва общественото й обсъждане

Проектите на Стратегията за децентрализация 2016 – 2025 г. и на програмата за изпълнението й в периода 2016 – 2019 г. вече са известни. Те бяха публикувани в портала за обществено обсъждане в началото на месеца. Мнения по...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Задължения на администратора на лични данни по техническите и организационни мерки

Задължения на администратора на лични данни по техническите и организационни мерки
02
2016

Изпълнявате ли изискванията за обучение на физическите лица?

Видовете защита на личните данни са физическа, персонална, документална, защита на автоматизирани информационни системи и/или мрежи и криптографска защита:

  • Физическата защита на личните данни представлява система от технически и
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Готови ли сте за преминаване към новата версия на ISO 9001

Готови ли сте за преминаване към новата версия на ISO 9001
02
2016

Указания за провеждане на вътрешен одит

Преди провеждането на вътрешения одит при преминаване към новата версия на ISO 9001:2015 г. обърнете внимание на следните въпроси по клауза 4 от стандарта.

  • Разбиране на организацията и на нейния контекст - т. 4.1:
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Go to top