Публична администрация | РААБЕ Експерт

Публична администрация

Как администрациите ще събират вземанията от 01.01.2016 г.

Как администрациите ще събират вземанията от 01.01.2016 г.
01
2016

Запознахте ли се с промените в ДОПК

От 2016 г. гражданите с просрочени задължения към общините ще трябва да покрият първо тях, за да могат да платят и редовните си вноски за местни данъци и такси. Те няма да могат да избират какво да платят при наличие на старо задължение.

...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ за 2016 г.

Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ за 2016 г.
01
2016

Окончателен данък на социални разходи

Една от съществените промени в ЗДДФЛ за 2016 г. е тази, свързана с  чл. 38, ал. 9 на ЗДДФЛ. Знаем, че на основание чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ, с окончателен данък се облага брутната сума на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване,...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Как се подават от 01.01.2016 г. документи и данни в НОИ за изплащане на за изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство

Как се подават от 01.01.2016 г. документи и данни в НОИ за изплащане на за изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство
01
2016

Какво е новото в НПОПДОО в сравнение с отменената НИИПОПДОО?

В края на 2015 г. бе обнародвана Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване  (НПОПДОО), с която се въвежда нов ред и начин за подаване в НОИ на документите и данните за изплащане на паричните...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Когато трябва да пенсионирате служител в държавната или общинската администрация

Когато трябва да пенсионирате служител в държавната или общинската администрация
01
2016

Пенсионирането след 01.01.2016 г.

Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст е нормативно дефинирано в член 68 от КСО - право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършването на определена минимална възраст и при определен...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Грешките при планирането на обществените поръчки често водят до финансови корекции

Грешките при планирането на обществените поръчки често водят до финансови корекции
01
2016

Обществените поръчки представляват 19% от БВП на ЕС

Планирането, провеждането и изпълнението на обществени поръчки не е лесна задача и недостатъчно доброто познаване на законодателните норми може да е предпоставка за значителни финансови корекции. Особено като се...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Go to top