Публична администрация | РААБЕ Експерт

Публична администрация

Колко застрашени от бедствия са страните по света и България?

Колко застрашени от бедствия са страните по света и България?
09
2016

Класацията е изготвена от университета на ООН

Учените определят риска от бедствия, като оценяват сеизмичната активност или опасността от цунами за дадена страна и възможността й да се справи с пораженията – дали има достатъчно улици и летища за спасителните екипи, колко болници имат...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Електронно администриране на процеса на изпълнение на проектите, съфинансирани от европейските фондове

Електронно администриране на процеса на изпълнение на проектите, съфинансирани от европейските фондове
09
2016

Наредба определя механизма за функциониране на ИСУН

Правителството прие наредба за определяне на условията, реда, механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за определяне на условията и...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Промените в Закона за защита при бедствия

Промените в Закона за защита при бедствия
08
2016

Риска от бедствия като приоритет на национално, регионално и местно ниво

Промените в Закона за защита при бедствия бяха обнародвани в ДВ, бр. 51 от 5.07.02016 г. С промените се цели осигуряване на силно институционално начало на управлението на риска от бедствия като приоритет на национално, регионално и...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Какви обучения да предложите на безработните, незаети и работещите от Вашия регион

Какви обучения да предложите на безработните, незаети и работещите от Вашия регион
08
2016

Евросубсидии за предприемачи и за обучения

Компании и работещи ще могат да кандидатстват за нови 125 млн. лв. евросубсидии по програма „Развитие на човешките ресурси“ до края на годината, според справката на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Средствата ще са по две...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Съхранявате ли данни в електронни регистри?

Съхранявате ли данни в електронни регистри?
08
2016

Кои права на лицата не трябва да нарушава администрацията при обработката на лични данни?

На всички ни е ядно, че всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни. В случаите, когато при осъществяване правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Go to top