Работа от разстояние | РААБЕ Експерт

Работа от разстояние

Работа от разстояние
09
2014

Все повече работодатели позволяват на служителите си да работят извън офиса

Според изследването, проведено в началото на тази година с няколкостотин фирми от различни сектори на световната икономика, близо 86% от изследваните организации имат стратегия за подкрепа на дистанционна работа, а останалите 14% ще развият този формат през следващите шест до дванадесет месеца. Повече от половината от анкетираните компании използват мобилни решения в рамките на компанията и планират да разширят използването на мобилните технологии за мобилен бизнес в бъдеще.

Предимствата на този модел включват по-голяма гъвкавост на работа на персонала, по-малко време за път до и от работното място, по-добра организация на работното време и по-висока ефективност, тъй като при тази форма на организация е важен крайният резултат и печалбата, а не престоят на бюрото.

Според чл. 107з, ал. 4 от Кодекса на труда е предвидено, че преминаването от работа, извършвана в помещенията на работодателя, към работа от разстояние може да бъде резултат от допълнително споразумение към индивидуалния трудов договор.

Работодателят носи отговорността да осигури, инсталира и поддържа оборудването, необходимо за редовна дистанционна работа, освен ако работникът/служителят от разстояние не използва свое оборудване.

Работодателят е длъжен да осигури за своя сметка:

  • необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му;
  • програмно (софтуер) осигуряване;
  • техническа профилактика и поддържане;
  • изисквания и инструкции за работа с техниката и поддържането й в изправност;
  • устройства за комуникация с работещия от разстояние, включително и интернет свързаност;
  • защита на данните;
  •  информация необходима за работата с оборудването и поддържането му в изправност, както и за законовите изисквания и правила, в т.ч. такива на предприятието в областта на защитата на данните, с които ще борави по време на работата, работещият от разстояние;
  • система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място и е получено съгласие на работещия за това. В тези случаи задължително се зачита правото на лично пространство на работещия от разстояние;
  • други технически или документни пособия, съгласно индивидуалния и/или колективния трудов договор.

Какви са задълженията на работещия от разстояние ще намерите в практически наръчник „От назначаването до уволнението – трудово право за работодатели“.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели + CD

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели

Процедури и готови бланки по назначаване, уволнение, дисциплинарни наказания, работно време, отпуски, командироване, здравословни и безопасни условия на труд+ Новият ред за обработване на лични данни при трудови правоотношенияПрочети още

Цена:115,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top