Ред при определяне на вещите лица | РААБЕ Експерт

Ред при определяне на вещите лица

Ред при определяне на вещите лица
07
2015

Изисквания към вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица

Вещите лица – това са специалистите, на чиито знания и умения се оповават органите на съдебната власт при една или друга експертиза, при анализа и правилното тълкуване на едни или други данни и факти.

С цел регламентиране и уеднаквяване на изискванията към тях е издадена специална Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията им.

Експертизите могат да бъдат:

 • еднолични и колективни;
 • еднородни и комплексни;
 • първоначални, допълнителни и повторни.
 1. Условия, на които трябва да отговарят специалистите – вещи лица:
 • Степен образование или степен квалификация, съответстваща на вида експертиза
 • Най-малко 5 години стаж по специалността;
 • Да не са осъждани или лишени от право да упражняват дадена професия;
 • Да не осъществяват правораздавателна или правозащитна дейност;
 • Да има разрешение за постоянно пребиваване в България, ако лицето не е гражданин на Р България, от ЕС или ЕИО.
 1. Ред и срокове за изготвяне на списъци на вещите лица:

  За вписване са необходими:
 • Лична карта;
 • Диплом за завършено образование;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Декларация за съгласие за вписване;
 • Документи, удостоверяващи стаж, опит, не по-малко от 5 години;
 • Разрешение за постоянно пребиваване;
 • Удостоверение за достъп до класифицирана информация и др.
 1. Заплащане:

Вещото лице има право на възнаграждение за извършената експертиза и на разходи за материали, консумативи, пособия, технически средства и др.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top