счетоводители | РААБЕ Експерт

счетоводители

Обсъждане на текстове и поправки в стандартите, касаещи основните финансови отчети

07
2019

Заседание на Съвета по Международни стандарти

На проведеното си на 11 април 2019 г. заседание Съветът по Международни стандарти е обсъдил промени при отчитане на дейността на предприятията в две основни насоки:

  1. относно оценките на ръководството за резултатите от
  2. ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Как ще се одитират средствата от ЕС?

Как ще се одитират средствата от ЕС?
06
2016

Проект за Наредба за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз

Мотивите към изготвянето на този проект на наредба са:

  1. Създаване на ред при осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз, съгласно чл. 41 от Закона за вътрешния
  2. ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Готвят промени в Закона за концесиите

Готвят промени в Закона за концесиите
04
2016

Държавата и общините ще могат да плащат за услуги

Проектът за нов Закон за концесиите беше качен в Портала за стратегически обсъждания. Срокът за даване на мнения по него е до 03 май 2016 г.

Новият Закон за концесиите въвежда изискванията...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Преминаване от МСС към НСС

Преминаване от МСС към НСС
02
2016

Ще се възползвате ли от тази възможност?

С излизането на Новия Закон за счетоводството (ДВ., бр. 95 от 2015 г.) се въведе изцяло нов подход по отношение на прилагането на Международните счетоводни стандарти и на Националните счетоводни стандарти. Ако...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Нов закон за счетоводството

Нов закон за счетоводството
08
2015

Време за промени

Новият Закон за счетоводството е българският отговор на изискванията на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент  на Съвета от 26 юни 2013 година  относно годишните финансови отчети, консолидираните...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Регистрирахте ли се за е-услугата на НАП - MOSS?

Регистрирахте ли се за е-услугата на НАП - MOSS?
11
2014

Основен проблем при новия режим ще е правилното определяне на мястото на получаване

От началото на октомври доставчиците на електронни услуги, далекосъобщителни и услуги за радио- и телевизионно съдържание могат да се регистрират по новия режим за деклариране на данък добавена стойност – мини едно гише или ...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Дерегистрират фирми за системно неплащане на ДДС

Дерегистрират фирми за системно неплащане на ДДС
06
2014

Редът за това е по чл. 176

Системното неплащане на ДДС може да доведе до дерегистрация на фирмата по ДДС. Причината е, че неплащането на дължимия данък за дълъг период се счита за неизпълнение на задълженията и като такова попада в точка 3 на чл. 176,...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Пореден световен конгрес на счетоводителите в Рим

Пореден световен конгрес на счетоводителите в Рим
05
2014

Столицата на Италия събира над 4000 професионални счетоводителя в периода 10 – 13 ноември 2014 г.

„Визия 2020: Поуки от миналото, изграждане на бъдещето“ – това е мотото на предстоящия световен конгрес на счетоводителите (WCOA) в Рим през периода 10 – 13 ноември 2014 г. Този конгрес се провежда на всеки 4 години и прави пълен...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Кой си спечели почивка във Велинград?

Кой си спечели почивка във Велинград?
04
2014

Решение на СЕС се оказа препъникамъка пред участниците

В играта на специализирания портал ДДС за счетоводители, която приключи на 8-ми април, вече има печеливши. Тегленето беше осъществено благодарение на специализираната компютърна програма на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Как правилно да съхраним наличната счетоводна информация?

Как правилно да съхраним наличната счетоводна информация?
04
2014

Срокове, начини, предаване в архив и съхранение на данни от първични счетоводни документи

Два основни закона определят реда за съхраняване на счетоводната информация – Закона за счетоводството и Закона за Националния архивен фонд. Едва ли има счетоводител, пък бил той и с няколко месеца стаж, който да не знае, че ведомостите за...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to счетоводители
Go to top