счетоводните отчети | РААБЕ Експерт

счетоводните отчети

Дарение и признаване на разход за фирма по ЗКПО

Дарение и признаване на разход за фирма по ЗКПО
Въпрос: 

Фирма иска да направи дарение на футболен отбор под формата на парична сума за закупуване на екипи на своите футболисти. Ще се признае ли това дарение като разход за фирма, попада ли това дарение в някой от даренията изброени в чл. 31 от ЗКПО.

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Ново КРМСФО Разяснение 21 – Налози

Ново КРМСФО Разяснение 21 – Налози
07
2014

КРМСФО 21 води до изменения в МСС 1, МСС 24, МСС 34 и МСС 37

Настоящото Разяснение 21 е отговор на потребностите от поясняване на начините за счетоводно отчитане на налозите във финансовите отчети на предприятията, обложени с тях и най-вече да се изясни кога се признават...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Томбола с награди

Томбола с награди
12
2013

Вижте печелившите

На проведения на 28.11.2013 г. от АПИС счетоводен семинар на тема: „Финансовата 2013 г. – единна сметка, годишни отчети и одит“ нашето издателство участва със самостоятелен щанд с полезна професионална литература и обяви томбола с награди...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Съдържание и форма на годишните отчети за 2012 г.

Съдържание и форма на годишните отчети за 2012 г.
01
2013

Със съвместна Заповед № РД 07-444 от 14.12.2012 г. на НАП и НСИ е определен реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените по Закона за счетоводството лица, както и утвърдения образец на документите, справките и приложе

През 2013 година продължава да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността и за улеснение данъчната декларация и отчета могат да се подават на едно място за следните...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Одобрена е нова Директива за счетоводните отчети и нови критерии за определяне на типа предприятие

Одобрена е нова Директива за счетоводните отчети и нови критерии за определяне на типа предприятие
08
2013

За по-добра съпоставимост в отчитането и при малките предприятия

Новата Директива за счетоводните отчети вече е факт, считано от 12 юни 2013 г. Тези нововъведения са насочени в две посоки: снижаване на административната тежест за малките предприятия; и обезпечаване на по-добра съпоставимост между счетоводните...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Subscribe to счетоводните отчети
Go to top