СИДДО | РААБЕ Експерт

СИДДО

ДДС, СЕС и СИДДО

ДДС, СЕС и СИДДО
02
2017

Какво е общото между тях?

Общото между ДДС, практиката на Съда на ЕС и СИДДО е събрано в нашето предложение за провеждане на две обучения – съответно в Бургас и Пловдив, на тема „Актуални ДДС въпроси, актуална ДДС практика на Съда на ЕС и СИДДО“.

...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

„Местно лице“ за данъчни цели

„Местно лице“ за данъчни цели
09
2016

Как да определите кое лице е „местно“ съгласно ЗДДФЛ, ЗКПО и СИДДО?

Дефиниция за целите на ДДФЛ

На основание на чл. 4, ал. 1, местно физическо лице, без оглед на неговото гражданство, е лице:

  • което има постоянен адрес в България, или
  • което пребивава
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Как да избегнете двойното данъчно облагане с Италия?

Как да избегнете двойното данъчно облагане с Италия?
08
2016

Одобрен е проект на нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите

Министерският съвет одобри проект на нова Спогодба между България и Италия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и предотвратяване на отклонението или заобикалянето от облагане, като основа за водене на преговори.

Каква е...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

СИДДО с Великобритания и Северна Ирландия влиза в сила със задна дата

СИДДО с Великобритания и Северна Ирландия влиза в сила със задна дата
02
2016

Спогодбата беше обнародвана с брой 10 на Държавен вестник

Новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия ще се прилага по отношение на удържаните данъци при източника за сумите, които са получени или...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Ратифицираха две спогодби за избягване на двойното данъчно облагане

Ратифицираха две спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
11
2015

Новите нормативни актове са с Великобритания и Румъния

В Държавен вестник брой 81, от дата 20.10.2015 г. бяха ратифицирани две нови спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. То са спогодбите с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и със съседна...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Ратифицираха нова СИДДО с Норвегия

Ратифицираха нова СИДДО с Норвегия
08
2015

През следващата година се очаква влизането в сила и на други спогодби

В брой 55 на Държавен вестник беше публикуван законът за ратифициране на новата спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с Норвегия. Спогодбата беше подписана от двете държави още миналото лято.

Старата спогодба...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Прилагане на СИДДО за правни услуги от чуждестранна компания

Прилагане на СИДДО за правни услуги от чуждестранна компания
Въпрос: 

През 2014-та получихме фактура за правни услуги от чуждестранна компания. Начислихме данък при източника 10%, внесохме го в бюджета и съответно го декларирахме по чл. 55, ал. 1  от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО. Тъй като данъкът не е удържан от начисления и изплатен доход на чуждестранната компания, го обложихме и с годишен данък, съгласно чл. 26 т. 8 от ЗКПО за същата година.

През 2015-та година получихме от нашия чуждестранен контрагент надлежно попълнени и заверени оригинални...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Нова СИДДО с Румъния

Нова СИДДО с Румъния
05
2015

Старата спогодба е подписана в средата на 90-те

В края на миналия месец Министерски съвет одобри проект за нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с Румъния. Преди да влезе в сила документът се нуждае от ратификация.

Действащата към момента спогодба със...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Удържа ли се данък при източника на лектор, местно лице на държава-членка на ЕС

Удържа ли се данък при източника на лектор, местно лице на държава – членка на ЕС
Въпрос: 

Във връзка с провеждане на конференция като лектор е поканено местно лице на Германия, което ще изнесе еднократно лекция.

За лекторското възнаграждение имаме сключен договор за сумата от 180 евро. Трябва ли предприятието платец да удържа данък при източника?

Трябва ли да  поискаме от лектора документ от немския НАП, че е  местно лице, ако не се удържа данък?

Фирмата ни поема самолетните билети, нощувките и храната на лицето.

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Дължи ли се данък при източника в България в нашия случай?

Ако българско юридическо лице (ЕООД), прекратено с доброволна ликвидация, изплаща ликвидационен дял на едноличния собственик на капитала – физическо лице, местно за данъчни цели на Великобритания, дължи ли се данък при източника в България?
Въпрос: 

Ако българско юридическо лице (ЕООД), прекратено с доброволна ликвидация, изплаща ликвидационен дял на едноличния собственик на капитала – физическо лице, местно за данъчни цели на Великобритания, дължи ли се данък при източника в България?

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to СИДДО
Go to top