Следим от 01 февруари за фактури с основание „Касова отчетност“ | РААБЕ Експерт

Следим от 01 февруари за фактури с основание „Касова отчетност“

Следим от 01 февруари за фактури с основание „Касова отчетност“
01
2014

Новият режим допълва 7 нови кода

Най-ранната възможна дата, на която можем да получим фактура с основание „касова отчетност“ е в началото на следващия месец. Причината е в сроковете за регистрация на желаещите лица. От началото на февруари обаче ще трябва да обръщаме внимание на тази особеност, дори ние да не сме се регистрирали.

Причината за това е, че някой от нашите партньори може да се е възползвал от това свое право и съответно тогава и ние трябва да спазваме правилата на новия режим. Особено важно е това обстоятелство за получателите по доставки. Те ще могат да ползват правото си на данъчен кредит едва след като платят и получат съответния протокол от доставчика си. Протоколът за получено плащане се издава от доставчика в срок не по-късно от 5 дни след получаване на плащането или до края на месеца, в който е получено плащането, ако съответното е направено в последните дни на месеца -  например на 29-то число. Датата на протокола след получено плащане е важна и защото от нея, а не от датата на фактурата, започва да тече 12-месечния срок за упражняване на правото на данъчен кредит за получателя по доставката и съответно платец на доставката.

Правилникът за прилагане на ЗДДС въвежда и нови 7 кода към досега съществуващите 9, които се използват в Дневниците. Особено внимание трябва да се обръща при тяхното правилно отразяване, за да се предпазим от грешки. Например, ако сме получатели по доставка от доставчик, който е регистриран по режима, и не отразим получената фактура с правилния нов код 11, за нас ще възникне право на данъчен кредит. Това право обаче ще е неправомерно, което може да доведе при ревизия до връщане на данъчния кредит с лихвите по сумата.

Напомняме, че при свързани лица новият режим не може да се използва, както и че при извършени авансови плащания – отразяването му е по общия ред. Важно е по новия режим също така да съблюдавате плащането да е по банков път! Това е задължително условие за него, макар заглавието да е подвеждащо.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top